Kunskap som utvecklar din verksamhet 

utbildning 1

Kunskap är en färskvara! Att löpande utbilda personalen gör att företaget inte bara följer med i utvecklingen, utan också blir ett företag som har potential att tillhöra de främsta inom sin bransch.

Som exempel på våra utbildningar erbjuds:

-Skadedjursbiologi och förebyggande skydd.
-Livsmedelshygien med motivationsutbildningar.
-Grundläggande livsmedelshygienutbildningar, HACCP.
-Egenkontrollprogram, BRC.
-Vi anpassar utbildningen för just ditt företags behov.

Våra utbildningsansvariga har under många år arbetat med utbildningsfrågor och pedagogik.