Fåglar är ett vackert inslag i vår natur, men tyvärr kan de bli ett problem när de etablerar sig på våra hus, byggnader och i dess närmiljö.fagelskydd 1

När de väl har etablerat sig, kan deras frätande spillning ge missfärgningar och förstöra fasader, balkonger, markiser, uteserveringar, m.m. Deras bo och spillning kan orsaka allvarliga stopp i till exempel dagvattenavrinning och ventilation.

Tänk också på att fågelbon är hemvist för mer än bara fåglar, vi kan hitta fågelloppor, fågelkvalster, ängrar och mottfjärilar. Dessa kan ta sig inomhus och skapa hälsoproblem och orsaka obehag för vår trivsel.

Fåglar kan dessvärre också vara bärare av smittsamma sjukdomar såsom salmonella och papegojsjuka. Viktigt att tänka på vid sanering efter fåglar!

När fåglar tar sig in i byggnader, har Preventiq ett flertal metoder för infångning. Det är angeläget att inte ha fåglar flygandes omkring inomhus. Förutom att förstöra och smutsa ner, utlöser fåglar ofta larm, som ger onödigt arbete och utgifter.

Preventiq erbjuder förebyggande skräddarsydda lösningar, där vi arbetar med designade piggar, nät, elskenor, vajrar och andra byggtekniska lösningar. Vi samarbetar med ledande internationella leverantörer vid val av produkter för fågelsäkring.

Våra fågelsäkringar optimeras för att skydda vår närmiljö, våra hus och byggnader utan att störa arkitekturen eller att skada fåglarna.