Livsmedel

Att kunna skapa säkra livsmedel.

foodhygiene

Preventiq analyserar och säkrar ditt företag i den utsträckning som behövs. Vi utför behovsanalyser och utarbetar gemensamma säkringsprogram som gör att livsmedelsföretagaren kan följa och mäta sin utveckling över säker mattillverkning.

Matsäkerhet är en allt mer omdiskuterad fråga i ett samhälle där effektivitetsmått och rationella frågeställningar är viktiga för företagens överlevnad. Lagstiftningen inom EU skärper reglerna för hur du som livsmedelsföretagare ska kontrollera att de produkter du säljer eller producerar till dina kunder är säkra utan att äventyra människors hälsa. Det är många krav som ställs om hur din verksamhet fungerar.

Alla som arbetar i verksamheten ska ha en dokumenterad och uppdaterad kompetens, lokalerna skall vara funktionella och det är viktigt att nödvändiga kontroller görs och dokumenteras.

Egentillsyn är ett verktyg for livsmedelsföretagen att styra sin verksamhet till en säker och trygg produkt för kunden. Alla livsmedelsföretagare ska enligt lag bedriva egentillsyn och upprätta ett egenkontrollprogram, som beskriver vilka rutiner livsmedelsföretagaren infört, för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav om att skapa säkra livsmedel. Detta är inte bara viktigt för att det är myndighetskrav, utan även för att matförgiftningar innebär enorma kostnader för hela vårt samhälle. Livsmedelsföretaget kan bli skadeståndsskyldigt samtidigt som dålig publicitet är det värsta som kan hända ett företag. Preventiq har som mål att mätbart hjälpa dig att undvika dessa fällor med hjälp av våra säkringssystem inom lagstiftningens grundförutsättningar och kvalitetssäkringsprogram.