Utbildning

Kunskap som utvecklar din verksamhetutbildning_1.png

Kunskap är en färskvara! Att löpande utbilda personalen gör att företaget inte bara följer med i utvecklingen, utan också blir ett företag som har potential att tillhöra de främsta inom sin bransch. 

Som exempel på våra utbildningar erbjuds:

  • Skadedjursbiologi och förebyggande skydd.
  • Livsmedelshygien med motivationsutbildningar.
  • Grundläggande livsmedelshygienutbildningar, HACCP.
  • Egenkontrollprogram, BRC.

Vi anpassar utbildningen för just ditt företags behov.

Våra utbildningsansvariga har under många år arbetat med utbildningsfrågor och pedagogik.