Tjänster

Preventiqs uppgift är att kvalitetssäkra din verksamhet inom Livsmedelshygien och
förebyggande Skadedjursskydd. Med vårt stöd får du rätta förutsättningar för att
följa de lagar och regler som omfattar din verksamhet.

Preventiq utbildar och utvecklar företagets medarbetare på alla nivåer, med
lösningar som utgår från arbetsplatsens behov. Din verksamhet får ett bra stöd för
att leva upp till dina kunders önskemål och krav.

Du kan välja mellan olika avtalslösningar som passar ditt företag.